družina OBbajerova1@seznam.cz

Informace o nás

Družina - 1. oddělení navštěvují děti z 1. třídy základní školy Osová Bítýška. Družina je místem zábavy, odpočinku a her. K dispozici mají děti spoustu stolních her, stavebnic, knih, časopisů, hraček, reklaxačních balónů, sportovních nářadí, stolní fotbálek a počítač. Děti v tomto roce sbírají bodíky (razítka) za splněné úkoly, vítězství denních her a tvoření.

Během školního roku nás čekají nejrůznější exkurze, soutěže spojené i s ostatními družinami naší školy.